Skip to main content

Om os

Født 14 juni 1875

Morten Birch Jensen – der idag ejer Hernings ældste “nu-levende” forretning er nu født noget senere – driver den moderne optiker med den nyeste teknik betjent af dygtige fagfolk med hjerte på rette sted. Det er vigtigt for os at “pleje” en stor trofast kundeskare. Vi giver alle aldre et godt syn, vores yngste kunde er blot 8 måneder. Vores ældste kunde er 92 og flere af vores trofaste kunder har købt briller hos os i flere generationer – ja vi har sågar flere familier hvor alle familiemedlemmer kigger ind hos os.

Forretningen blev grundlagt d. 14. juni 1875 af J. C. Østergaard hvor den handlede med ure. I 1907 overtog sønnen Werner Theodor Valeur-Østergaard (1883-1976) og forretningen udvides i 1918 med specialoptik og danmarks første brilleafdeling med synsprøver. Familien Østergaard drev forretningen frem til 1971 hvor Jørgen Wichmann købte og overtog. Morten købte forretningen i 2007 af Jørgen og Stig Wichmann.

På billedet øverst til venstre ses Werner Theodor Valeur-Østergaard i færd med en synsprøve (ca. 1951)

I butikken møder du:
 • Anette
  Autoriseret optiker – Optometrist – Autoriseret kontaktlinseoptiker – Chefsynstræner

  Ansat som lærling i 1983, færdiguddannet i 1987 og ansat som optiker under daværende ejer, Jørgen Wichmann. Specielt børns synsudvikling er et område Anette har specialiseret sig i, og hun hjælper børn helt ned til 6 måneder med at se. Anette er efteruddannet som kontaktlinseoptiker og Sam-Synstræner. Anette er gift med Henrik og bor i Tjørring og har 2 halvstore sønner.

 • Morten
  Autoriseret Optiker – Optometrist – Autoriseret Kontaktlinseoptiker – Ejer

  Morten drev – sammen med hans hustru Janni – Profil Optik Skanderborg i 6 år frem til 2007, hvor han købte Optiker Wichmann. Han kommer fra en karriere i et internationalt kontaktlinsefirma, hvor han arbejdede med salg og rådgivning til optikere i hele Skandinavien. Mortens store passion er skiløb og cykelsport. Cyklen bliver flittigt brugt til lange ture i det grønne enten på landevejen eller i skoven på mountainbiken. Vinterhalvåret byder på skiløb med familie og venner og sommeren nydes i campingvognen. Morten er gift med Janni og sammen har de Signe. Fra et tidligere ægteskab har han to voksne sønner; Jannik og Jakob. Mortens motto er – “Behandl andre mennesker, som du selv vil behandles – med ydmyghed, ærlighed og respekt plus lidt humor”.

 • Helle
  Autoriseret Optiker – Autoriseret Kontaktlinseoptiker – Synstræner

  Helle er gift med Søren. De bor i Herning og har Aksel fra 2008 og Oskar fra 2011. I fritiden holder hun sig i form med løb og cykler på arbejde. Derudover renoveres huset og haven, som nydes året rundt. Hun har tidligere rejst meget, men nu er det familien og venner, der tager det meste af tiden.

 • Rasmus
  Autoriseret Optiker – Autoriseret Kontaktlinseoptiker

  Færdig uddannet som optometrist og kontaktlinseoptiker i 2007/2008. Kommer fra en stilling i Profil Optik som optiker og senere butikschef fra 2012 – har en efteruddannelse i ledelse fra Niels Brock.

  Rasmus er af den gamle skole og er uddannet da optikeruddannelsen stadig var et håndværkerfag. Rasmus sætter en stor ære i at alt er en tand bedre end forventet og tør sige sin ærlige mening når den helt rigtig brille skal vælges. Kunden skal være tilfreds for sin optiske løsning, uanset om det er en single briller, progressive briller eller multi-fokale kontaktlinser.

  Tilretning og justering af den færdige brille er et håndværk i sig selv, hvilket mange desværre ikke formår at følge helt til dørs. Derfor giver Rasmus sig altid tid til at samle, tilrette og justerer brillen perfekt inden kunden forlader butikken.

  Rasmus bruger sin fritid på kokkerier, Golf og sportsbillard. Rasmus har 2 børn – Josephine fra 2008 og Frederik fra 2010.

 • Kirsten
  Værtinde

  Kirsten bor i Gjellerup. Hun er frivillig i Erhvervsklubben ved Blue Fox, hvor hun ofte giver en hjælpende hånd. Hun går ture og deltager i diverse udfordringer på Facebook om det så er planken eller sit-ups. Derudover fordyber hun sig i en god bog, når tiden er til det. Kirstens voksne datter Maria er sergent i Oksbøl.


14. juni 1875

Firmaet er sikkert det ældste indenfor detailhandelen i Herning, idet urmager Jens Østergård den 14. juni 1875 startede forretning i Bredgade 27. Hovedsagelig med salg og reparationer af ure, men også handel med briller.

1882

Forretningen flyttes til Bredgade 22, der hvor den nuværende optiske specialforretning stadig har til huse – billedet ovenfor miderst.

Bredgade 22, forretningen ses til højre for trappen – resten af ejedommen var beboelse.

1897

Jens Østergaard’s søn, Werner Th. Valeur-Østergaard, kommer i lære som urmager hos sin far.

En meget ung Werner Th. Valeur-Østergaard (yderst til højre) ses her sammen med to kollegaer. Som man kan se, er der urværk på bordet. Billedet er taget i studie, Jørgensens Atelier, Herning – ca. år 1900.

1901

Werner Th. Valeur-Østergaard får stilling hos urmager Jacobsen i Odense, og ca. 2 år senere 1903 hos urmager Thyme i Kalundborg.(Inge Erting, 2012: »Mine brødre blev også optikere og min storebror overtog forretningen i Kalundborg, som var landet ældste optikerforretning fra 1808«, fortæller hun. – »Det var min tiptiptipoldefar der kom hertil fra Tyskland, hvorfra han var flygtet i en grevefejde. Han var selv greve, men det har vi lagt fra os, selv om de skiftevis hed Christian og Frederik. Nå, men han ville videre til Jylland fra København og så endte han i Kalundborg«, fortæller hun. Forfaderen var urmager, det var indtil for ikke så mange år siden almindeligt, at de to fag var blandede, også til delt med guldsmedefaget. – Nu Græsted Briller; Finn Dyrberg)

1904

Werner Th. Valeur-Østergaard rejser i foråret 1904 til Tyskland og får stilling hos en urmager i Düsseldorf.

1905
Går rejsen videre til en urmager i Stuttgart. Werner Th. Valeur-Østergaard sluttede opholdet i Tyskland med et kursus på urmagerskolen i Schwenningen Am Neckar.
1906
Efter endt ophold på urmagerskolen rejser Werner Th. Valeur-Østergaard til Genua i Italien, hvor han ligeledes arbejde som urmager. Men allerede i efteråret 1906 blev han kaldt hjem, idet forretningen i Bredgade 22 voksede således, at hans fader ikke mere kunne klare det alene, og dertil kom, at det på den tid var vanskeligt at få urmagersvende, og efter en tur til Syd-Italien rejste Werner Th. Valeur-Østergaard så hjem.
1907
I oktober 1907 køber Werner Th. Valeur-Østergaard forretningen, og samtidig blev forretningen bygget om og udvidet. Udover ure og briller, tog han også handel med guld- og sølvvarer op, og der blev opført en lang bagbygning (nuværende kontor, værksted og prøverum).
1908
Werner Th. Valeur-Østergaard får – som den sidste – kongelig bevilling som guldsmed.
1910
Werner Th. Valeur-Østergaard begyndte meget tidligt at interessere sig for optik, og da der ikke fandtes bøger herom på dansk, købte han engelske og amerikanske lærebøger. Den store interesse for optik var en af årsagerne til, at forretningen ombygges i 1915.
1914

Jens Østergaard træder ud af forretningen p.g.a. sygdom

Fra venstre; Werner Th. Valeur-Østergaard (1914), Jens Østergaard (1918) og Werner Th. Valeur-Østergaard (1919)Fra venstre; Werner Th. Valeur-Østergaard (1914), Jens Østergaard (1918) og Werner Th. Valeur-Østergaard (1919)

1915

Stor ombygning – butiksarealet fordobles næsten. Salget af briller stiger, og der etableres et specialværksted for slibning af brilleglas, og i 1918 købes den første automatslibemaskine. Werner Th. Valeur-Østergaard foretager som en af de første optikere (udover øjenlægerne) synsprøver.I bygningen indrettes iøvrigt en forretning som solgte smør og ost.

1918

Forretningens stifter, Jens Østergaard, afgår ved døden, 67 år gammel.

Butikken i Bredgade 22 ses i billedts venstre halvdel ved telefonpælen og udviddelsesen med beboelse på førstesalen ses med de tre karnapper – prøv at sammenlign med billedet fra 1900 øverst – der var også gang i Herning dengang. Billedet er fra omkring 1925

1924

Førstesalen i ejendommen blev i dette år indrettet som lejlighed til familien Werner Th. Valeur-Østergaard. Og der blev i den tidligere lejlighed indrettet butikslokale, hvor der i mange år var konfektureforretning.

1930
Guldsmede- og urforretningen sælges fra til urmager Marius Poulsen, hvis søn, Knud Poulsen, i en årerække var indehaver af Guldsmede-ejendommen.Den nuværende optiske forretning fortsatte i den vestlige del af ejendommen, og man tog foto med i varesortimentet.
1942
Werner Th. Valeur-Østergaard yngste søn, Henning Valeur-Østergaard, kommer i lære som optiker hos sin far, og efter godt et år hjemme fortsætter han uddannelsen hos optiker Scheel Poulsen i Randers: læretiden sluttede ved optikerfirmaet F.A.Thiele i København, med svendeprøven i 1946. Henning Valeur-Østergaard bestod i 1951 prøven som optometrist.
1955
Henning Valeur-Østergaard kommer hjem til forretningen i Herning, firmaet omdannes til et interessentselskab mellem far og søn.
1957
Ombygning, hvor facaden blev en del ændret, og forretningen flyttede til den nuværende placering ( butik ud for den lange bagbygning. Inventaret blev fornyet, og fotoafdelingen blev solgt fra.
1960
Beklageligvis begyndte Werner Th. Valeur-Østergaards syn at svigte, og han måtte derfor lidt efter lidt trække sig tilbage.Henning Valeur-Østergaards hustru, Addi Valeur-Østergaard, trådte nu hjælpende til – i starten for at føre regnskaberne, men da Henning Valeur-Østergaard blev syg i 1963, og som følge deraf kun kunne arbejde for halv kraft, måtte Addi Valeur-Østergaard også tage del i den daglige ekspedition en uvurderlig arbejdskraft for firmaet og altid i godt humør.
1968
Jørgen Wichmann kommer til firmaet W. Østergaard efter næsten 17 år hos Egon L. Pedersen, Optica i Odense. Henning Valeur-Østergaard sygdom bevirkede efterhånden, at han ikke kunne deltage i arbejdet i forretningen, og Jørgen Wichmann forestod derfor, fra sin ankomst, den daglige ledelse af forretningen.
1969

Brian Edling ansættes som lærling

1971

Addi Valeur-Østergaard dør. Jørgen Wichmann bliver optaget som medinteressent.

Fra venstre; Addi Valeur-Østergard, Henning Valeur-Østergaard og Jørgen Wichmann

Efter nogen tids overvejelser gik man i januar i gang med en større ombygning og modernisering i samråd med nabobutikken, ved urmager Knud Poulsen. Det var arkitekt Søren Jensen, der stod for selve ombygningen af ejendommen, der fik helt ny facade, således at de to forretninger fik to lige store vinduespartier. Indretningen af forretningen forestod man selv for i samarbejde med hr. Ring Larsen, København. Den moderne

1972
Indretningsdesign når det er hottest anno 1972 – bemærk de hippe hvide bowlerhatte-lamper i brillebaren. Ja “hjemmebaren” havde så sandelig gjort i Danmark sit indtog også i butikesindretningen.

Live fra ombygningen i 1972

1973
Henning Valeur-Østergaard døde den 17. maj i en alder af kun 51 år. Han havde, i sin relative korte tid i firmaet, opbygget en stor kundekreds, hvor han var meget afholdt, for såvel sin faglige dygtighed som sit strålende humør.
1975
100 år er gået, og mange dygtige medarbejdere har været ansat i firmaet, mange har fået deres uddannelse her, i de første mange år som urmagere, og senere da faget optik blev anerkendt som selvstændigt fag, uuddannet som optometrister, idet urmagerforretningen, jo også blev solgt fra i 1933. 100 års jubilæet blev fejret på behørig vis, og det var en stor dag især for Werner Th. Valeur-Østergaard, i daglig tale “senior”.
1976

I foråret 1976 døde senior Werner Th. Valeur-Østergaard, efter kun 10 dages sygdom, han blev født i Bredgade 22, og endte sine dage der, og havde, udover sine rejser, alle dage boet der. Jørgen Wichmann overtog derefter forretningen som eneindehaver, forretningens koncept blev der ikke ændret på, idet faglig dygtighed og en udstrakt service altid har været forretningens varemærke.

Herning City 1976 – skilteskov?

1980

En mindre ombygning, hvorved kontor og synsprøvefaciliteterne blev forøget og forbedret, idet man kunne udvide med 9 m2 ved at bygge ud i gården bag forretningen. Derved fik vi et mindre kontor tæt ved forretningslokalet, samt et stort prøverum, og ved at nedlægge senior Østergaard’s tidligere kontor og sammenlægge det med det tidligere prøverum, fik vi indrettet en speciel kontaktlinseklinik, der med nyt inventar kunne leve op til tidens krav.

1983
Firmanavnet ændres fra Østergaard til Optiker Wichmann. Anette Vinding ansættes som lærling.
1985
110 året blev fejret med helt nyt inventar, delvist selvkomponeret, leveret af Mogensen & Nielsen, Herning.
1991

Stig Wichmann (Søn) kommer hjem til firmaet. Stig er udlært i Fredericia. Arbejdede som svend 1 år i Holstebro, derefter bestyrer af forretning i Give og til sidst startede han en forretning op i Give i regi af Hans Laursen, vejle.

Ray Ban solbriller til 117 kr. gav kø fra morgenstunden og liv i gaden …

1992

117 året og Jørgen Wichmann’s 40 års jubilæum som optiker, blev fejret med nyt inventar, og ombygning så værkstedet og EDB blev flyttet ud til forretningslokalerne, og der blev lavet åbent værksted med direkte adgang til forretningen. Kontoret blev flyttet ud bagved i det tidligere værksted.

1993
Firmaet bliver omdannet til et aktieselskab, med Lis, Jørgen og Stig Wichmann som aktionærer.
1994
Brian Edling kunne d. 01.08. fejre 25 års jubilæum, der blev afholdt en reception på dagen.
1995
120 år, og forretningsfacaden bliver totalt ændret både hos os og naboen guldsmed Lambæk. Vi laver facaden i samarbejde med Birger Midtgaard, så den fremhæver det fine gamle hus’ linier og alder. Indvendig ændres der lidt, og der kommer nye farver overalt.
1999
Birgit Mølgaard ansættes som optik assistent. Hun er også den der holder orden på både lager og butik.
2001
Anette Vinding starter op med samsynstræning og Brian Edling begynder at tage ud og måle op til skærmbriller, både i firmaregi og for Dansk Erhvervsoptik.
2002
Brian Edling bliver af Ringkøbing Amt valgt som en af amtets 4 svagsynsoptikere.
2003
Stig Wichmann erhverver den del af ejendommen der tidligere tilhørte Guldsmed Knud Poulsen.
2005

Er året hvor firmaet kan fejre sin 130 års fødselsdag, bliver markeret med en reception. Jørgen Wichmann , trækker sig efter 53 år med optik, de sidste 37 år i Herning, sammen med sin hustru Lis, lidt tilbage , men vil dog stadig være at finde som afløser m.m. i forretningen.

Fra venstre; Anette Vinding, Jørgen Wichmann. Brian Edling, Stig Wichmann, Kristina Leth, Birgit Mølgaard og Lis Wichmann.

2007

I løbet af foråret bliver der taget bestemmelse om at sælge virksomheden, da Stig Wichmann ønsker nye udfordringer. Vores ønske var er at der stadig skulle være optik i Bredgade 22, og at det personale som har tjent os godt i mange år, skulle stadig være en del forretningen. Firmaets daværende revisor Flemming Mørup stod for oplæg og salg. Der var flere interesserede, men valget faldt på optometrist Morten Jensen, Skanderborg, en god ven af Stig. Overtagelsen skete den 1. august 2007, med samtlige ansatte.

Fra 2007 drives butikke i et aktieselskab ejet af Morten Birch Jensen og Anette Vinding i fællesskab og de iværksatte en gennemgribende ombygning i foråret 2008. Målet var en modernisering af de gamle lokaler. Målet var at lysne op og prøve at bevare vores historie og ånd.

2016

Morten beslutter sig for at træde ud af optikkæden Profil Optik. Et stærkt ønske om at egen fod på “rat og spidvarende rammer for eeder” havde længe været undervejs. Han ville tilbage til rødderne og de værdier han selv representerer og købte sig ind i i 2007 – kæden var begyndt at stramme. I samme bevægelse valgte Anette Vinding at træde ud af ejerskabet men fortsætte hendes virke som optiker i den nye selskab; Wichmann Optik. …. bemandet med 4 faguddannede special optikere, en værtinde og vores bogholder (Mortens hustru; Janni).

2019

 Fra vores åbningsreception af nye butik – 5. april 2019.

Butikken for et stort make over – endelig markering af vores navneskift i 2016 – sammen med Ambiente skaber en tidsvarende atmosfære der er med til at uderstrege vores fokus på personlig og ærllig betjening.

2023

Anette Vindings 40 års jubilæum blev markeret den 15. september med en reception i Bredgade 22.
1. august 1983 blev Anette ansat som optikerlærling i butikken, der samme år skiftede navn fra Østergaard Optik til Optiker Wichmann.

Anette er ud over en meget skattet kollega og optiker også ansvarlig for firmaets synstræningstilbud. Det har hun arbejdet med og udviklet siden 1998.

Øjeblikke fra 40 år i Bredgade 22, en gave fra Anettes gamle læremester og chef, Jørgen Wichmann.